Pieniä arkeologisia näytteitä pahvilaatikoissa. Etualalla kädet pitelemässä isompaa näytettä.

Museoviraston kokoelmien ja arkiston saatavuutta parannetaan

, ,

Arkeologiset kokoelmat, kuvakokoelmat ja arkisto siirretään Helsingistä Vantaalle Kokoelma- ja konservointikeskukseen vuosina 2022–2025. Kokoelmien asiakaskäytössä on tulevina vuosina rajoituksia ja viiveitä. Siirron jälkeen kokoelmat ovat huomattavasti nykyistä paremmin käytettävissä ja samalla niiden säilyvyys on turvattu.

Siirron yhteydessä Museoviraston kokoelmien ja arkiston aineistot käydään läpi, suojataan, tarvittaessa luetteloidaan tarkemmin, konservoidaan ja osin digitoidaan. Lopuksi kokoelmat ja arkisto siirretään ja sijoitetaan Vantaalle Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen. Samassa yhteydessä keskukseen rakennetaan myös uudet asiakaspalvelutilat ja lisää kokoelmien kylmäsäilytystilaa.

Monivuotinen siirto- ja haltuunottohanke työllistää yhteensä noin 20 projektityöntekijää, tutkijoita, konservaattoreita ja arkistoalan osaajia. Hanke edistää merkittävästi keskeisten kansallisten kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä. Osana digitaalista muutosta hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön myös uusia järjestelmiä, jotka sekä tehostavat toimintaa että lisäävät kokoelmien käytettävyyttä.

Laajat aineistot paremmin saataville

Muinaismuistolain perusteella karttuvissa arkeologisissa kokoelmissa on yli kaksi miljoonaa löytöä noin 11 000 vuoden ajalta. Kuvakokoelmissa on yhteensä noin 20 miljoonaa kuvaa, joista suuri osa on erilaisia valokuvia. Kokoelmiin kuuluu myös runsaasti grafiikkaa, piirustuksia, karttoja ja muuta kuvallista paperiaineistoa.

Museoviraston arkisto hallinnoi yli 130 vuoden aikana muodostunutta arkistoaineistoa. Arkistoaineistot liittyvät pääasiassa kulttuuriympäristöön ja -perintöön, sen tutkimiseen, hoitamiseen ja hallintaan. Kyseessä on keskeinen kansallinen kulttuuriperintövaranto, joka nyt saadaan entistä paremmin tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käyttöön.

Vaikutukset kokoelmien ja arkiston asiakaspalveluun

Kokoelmien siirto vaikuttaa tulevina vuosina Museoviraston kokoelmien ja arkiston asiakaspalveluun, kun aineistoja käsitellään, pakataan ja siirretään Vantaan-tiloihin. Vuonna 2022 nykyiset Sturenkadun ja Vantaan asiakaspalvelut toimivat vielä pääosin normaalisti. Aineistojen toimittamisessa esimerkiksi tutkimus-, näyttely- ja julkaisukäyttöön saattaa kuitenkin olla viiveitä ja rajoituksia.

Asiakaspalvelu ja kokoelmapalvelut suljetaan viimeistään vuoden 2024 aikana noin vuodeksi. Aikataulut täsmentyvät hankkeen edetessä, ja eri kokoelmien tarkemmista käyttörajoituksista tiedotetaan hankkeen edetessä mahdollisimman hyvissä ajoin Museoviraston verkkosivuilla sekä Arkisto- ja tietopalveluiden Facebook-sivuilla.

Lisätietoja:

osastonjohtaja Hannu-Pekka Polttila, p. 040 028 1559
yli-intendentti Jutta Kuitunen, Museoviraston Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat, p. 0295 33 6081
yli-intendentti Ismo Malinen, Museoviraston Kuvakokoelmat, p. 0295 6382

etunimi.sukunimi@museovirasto.fi