Waterways 1233
Pyhän Olavin merireitti on osa kansainvälistä Euroopan neuvoston kulttuurireittiä. Kuva: Tim Bird

Museovirastolle uusi avustustyyppi – Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin jaossa 120 000 euroa

, ,

Museovirasto avasi 1.3.2023 haun avustukselle, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa ja edistää Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 15.5.2023 klo 15 mennessä.

Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat temaattisia, vähintään kolmea maata yhdistäviä reittiverkostoja, jotka kehittävät muun muassa kestävää kulttuurimatkailua, kulttuuriperintökasvatusta, tekevät käytännön tiedeyhteistyötä ja linkittävät nykykulttuurin ja taiteen kulttuuriperintöön. Museovirasto toimii Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallisena koordinaattorina Suomessa.

Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminta tarjoaa mahdollisuuksia matkailuyhteistyöhön, verkostoitumiseen ja kansainvälisen näkyvyyden parantamiseen. ’

Avustus kestävään kulttuuriperintö- ja kulttuurimatkailuun

Avustusten tarkoituksena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintö- ja kulttuurimatkailutyötä.

"Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi hankesuunnitelman laatuun ja hankkeessa tehtävän työn mahdollisuuksiin vakiintua pysyväksi toiminnaksi. Arvioinnissa huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet, erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta kertoo.

Kaikilta avustettavilta hankkeilta edellytetään selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan ja lisäksi jonkinlaista kansainvälistä ulottuvuutta. Avustusta voi hakea kunta, kuntayhtymä, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka koskevat yhtä tai useampaa seuraavista painopisteistä:

  • Hanke edistää kulttuurireitin teeman tieteellistä pohjaa ja kehittää käytännön tutkimusyhteistyötä.
  • Hanke vahvistaa ja lisää ymmärrystä monimuotoisesta eurooppalaisesta historiasta ja kulttuuriperinnöstä huomioiden myös aineetonta perintöä.
  • Hankkeessa kehitetään nuorille suunnattua kulttuuriperintöön liittyvää opetuksellista ja kasvatuksellista toimintaa.
  • Hanke yhdistää kulttuuriperinnön nykykulttuuriin ja taiteeseen.
  • Hanke kehittää kestävää kulttuurimatkailua ja edistää kestävää kehitystä alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Avustettaviin hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi reittiyhteistyöverkoston kehittämistä tai muuta Euroopan neuvoston kulttuurireitin rakentamiseen liittyvää kehitystyötä, työpajoja, seminaareja, julkaisuja, tapahtumien tuottamista, tiedon välittämistä tai näkyvyyden kehittämistä.

Museovirasto jakaa hankkeisiin enintään 120 000 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustushaun ohjeet ja avustettavien hankkeiden tarkemmat kriteerit ovat luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.