Petajaveden vanha kirkko
Yksityiskohta Petäjäveden vanhan kirkon saarnatuolista. Kuva: István Kecskeméti, Rakennushistorian kuvakokoelma, Museovirasto

Museovirasto on avannut avustushaun maailmanperintökohteiden kehittämis- ja tutkimushankkeisiin

,

Maailmanperintökohteiden kehittämis- ja tutkimushankkeiden avustukset ovat nyt haettavissa. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 12.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2022 avustusta myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 94 500 eurolla.

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla