Seurasaari Robert Sjöblom
Seurasaaren ulkomuseon perinteisillä käsityömarkkinoilla seurataan käsityöläisten ja taiteilijoiden työnäytöksiä. Kuva: Roberts Sjöblom, Museovirasto

Museovirasto kehittämään kestävää kulttuurimatkailua

,

Kulttuuri ja kulttuuriperintö synnyttävät vetovoimaista matkailua ja lisäävät kulttuurien välistä ymmärrystä. Tästä syntyy myös taloudellisia ja työllisyyteen liittyviä hyötyjä paikallisyhteisölle. Museovirasto on ollut mukana valmistelemassa kulttuurimatkailun kansallista tiekarttaa, jossa määritellään kansalliset kehittämistoimet kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle vuoteen 2030 asti. Tiekartassa ehdotetaan Museovirastoa Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen kansalliseksi koordinaattoriksi. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen otti työryhmän ehdotuksen vastaan 18.5.2022. Ehdotus viimeistellään kulttuurimatkailun tiekartaksi lausuntopalautteen pohjalta.

Kulttuuri- ja matkailualan toimintaympäristö on muutoksessa. Ilmastonmuutos, koronapandemia ja teknologinen kehitys edellyttävät aloilta uusia ratkaisuja, jotta toimintaedellytykset paranevat. Tiekartassa esitetään toimenpiteitä, jotka liittyvät yhteistyön tiivistämiseen, laadukkaiden ja kestävien sisältöjen kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen kulttuurimatkailussa. Kaikissa tiekartan toimissa lähtökohtana on kestävä kehitys.

”Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimus, johon Suomi liittyi vuonna 2018 , yhdistää kestävän matkailun, kulttuuriperinnön, nykykulttuurin ja taiteen. Euroopan neuvoston kulttuuritoiminnan vahvistaminen on hyvä työkalu kulttuurimatkailun kehittämisessä”, kertoo erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta.

Toukokuussa 2022 ehdotetun tiekartan yhteydessä esitetään Museovirastoa Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen kansalliseksi koordinaattoriksi. Tehtävänä olisi asiantuntijatuen antaminen toiminnasta kiinnostuneille sekä rooli kulttuurireittien näkyvyyden ja merkityksen vahvistajana sekä toimijoiden yhteistyön kehittäjänä. Museoviraston ehdotetaan myös toimivan tiedon välittäjänä maailmanperintökohteissa jo toimivista kestävän kehityksen käytännöistä. Lisäksi aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon nimetyt kohteet halutaan nähdä vahvemmin vastuullisen matkailun voimavarana.

Tiekartta on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Museovirasto oli mukana työryhmässä.

Työryhmän kokoonpano ja hankkeen aineisto valtioneuvoston verkkosivulla.

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta, työryhmän ehdotus.