Struve Oravivuori. Kuvaaja: Jyrki Puupponen
Oravivuori on osa Struvenketjua. Kuva: Jyrki Puupponen

Museovirasto jakanut avustuksia maailmanperintökohteiden kehittämiseen

,

Tukea saivat kaikki neljä hakijaa. Rahoitusta myönnettiin esimerkiksi perusteilla olevan maailmanperintökeskuksen pilotointiin sekä maailmanperintökohteiden yhdistyksen tulevalle toiminnalle.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 77 250 euroa. Avustusta saivat kaikki neljä hakemusta. Suurimman summan, 45 000 euroa, sai Petäjävedelle Keski-Suomeen perustettavan maailmanperintökeskuksen pilotointi.

Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen tai lisäävät tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde. Jokainen Suomen kohteista edustaa yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuri- tai luonnonperintöä.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

  • Petäjäveden Vanhan kirkon säätiölle 45 000 euroa Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotoinnille.
  • Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry:lle 15 000 euroa Tiekartta Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen tulevalle toiminnalle -hankkeeseen.
  • Rauman kaupungille 15 000 euroa Sammallahdenmäen opastusstruktuurin ja infran kehittäminen arvoja säilyttäen ja saavutettavuutta parantaen -hankkeeseen.
  • Vanha Rauma Yhdistys ry:lle 2 250 euroa Vanhan Rauman säilyneisiin interiööreihin liittyvän tietokirjan tekstin tuottamiselle.

Lisätietoja maailmanperintökohteiden avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. 0295 33 6256, stefan.wessman@museovirasto.fi.

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta.

Lisätietoa Suomen maailmanperintökohteista

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämisavustukset