Metallinen hevosriipus ristiretkiajalta. Kuvaaja: Arkeologiset kokoelmat, Museovirasto
Ristiretkiaikainen hevosriipus löytyi Porista. Hopeanhohtoisesta metalliseoksesta tehdyn riipuksen löysi metallinetsijä helmikuussa 2020. Kuva: Arkeologiset kokoelmat, Museovirasto.

Museovirasto avaa ilmoituspalvelu Ilpparin kaikille arkeologisille kansalaishavainnoille

, , ,

Arkeologisten kansalaishavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu Ilppari laajenee. Jatkossa palvelussa voi ilmoittaa esineiden lisäksi myös maalla sijaitsevista jäännöksistä ja vedenalaisista kohteista. Kahden vuoden aikana Ilpparissa on ilmoitettu jo 10 000 löydöstä.

Ilmoituspalvelu Ilppari perustettiin 2019 keräämään tietoa kansalaisten löytämistä arkeologisesti kiinnostavista esineistä. Nyt palvelussa on mahdollista ilmoittaa myös arkeologisista jäännöksistä maalla ja veden alla. Esinelöydöistä voi Ilpparissa ilmoittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tavoitteena on kerätä mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja kansalaisten löytämistä esinelöydöistä ja jäännöksistä. Ilmoittajan omat havainnot, merkinnät ja kuvat löytöpaikasta ja sen olosuhteista ovat arvioinnin kannalta aina olennaisen tärkeitä. Palvelu perustuu kokonaan sähköiseen asiointiin ja sujuvoittaa huomattavasti ilmoitusten käsittelyä. Lomakkeille tallennetut havainnot on myös helppo siirtää Museoviraston rekistereihin ja kokoelmatietoihin.

Ilmoituspalvelussa ilmoittaja voi seurata oman ilmoituksensa käsittelyä ja havaintojen arviointia ja muita toimenpiteitä kohta kohdalta. Ilmoittajalla on myös mahdollisuus keskustella havainnostaan Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden asiantuntijoiden kanssa. Vastaamalla ilmoituspalvelussa esitettyihin kysymyksiin ilmoittaja osallistuu arkeologista kulttuuriperintöämme koskevan tiedon tallentamiseen.

Kansalaiset ilmoittaneet Ilpparilla yli 10 000 arkeologisesta esinelöydöstä

Ilmoituspalvelu Ilppari avattiin kaksi vuotta sitten, ja sen kautta on tähän mennessä ilmoitettu yli 10 000 esinelöytöä. Kansalaishavainnoista ilmoittaminen on sähköisellä palvelulla aikaisempaa sujuvampaa. Tämä on lisännyt merkittävästi viranomaisten tietoon tulevien arkeologisten havaintojen ja löytöjen määrää. Ilppari hyödyntää karttoja ja paikkatietoa, joiden ansiosta löytöpaikoista saadaan nyt aiempaa tarkemmat tiedot.

”Ilpparin suosio on ylittänyt kaikki odotukset, ja sille on selvästi ollut tarvetta. Kansalaisten lähettämät tiedot ovat meille erittäin arvokkaita. Kannustamme edelleen ilmoittamaan löydöistä ja havainnoista Ilpparin kautta. Se on kätevä tapa osallistua yhteisen tiedon kartuttamiseen ja jakaa asiantuntijuutta”, kertoo arkeologi Ville Rohiola Museovirastosta.

Ilmoituspalvelu Ilpparin käyttö on myös tiivistänyt yhteistyötä harrastajien ja viranomaisten välillä. Yhteydenpidon ansiosta metallinetsijät ja muut kansalaistieteilijät ovat entistä tietoisempia vastuullisista toimintavoista. Jatkuva yhteydenpito on vahvistanut harrastajien asemaa kulttuuriperintöalan aktiivisena toimijana. Ilpparin merkitys on myös tunnustettu, sillä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry myönsi palvelulle vuoden 2019 arkeologinen teko -kunniamaininnan.

Sukeltaja tutkimassa Pohjoinen kotka -hylkyä. Kuvaaja: Minna Koivikko, Museovirasto
Pohjoinen Kotka -hylkyä tarkastetaan vuonna 2020. Hylyn ilmoitti Museovirastolle Stig Meinecke jo vuonna 1962. Kyseessä on venäläinen sotalaiva Severnyj Oriel, joka upposi 1798 Kustaa III:n sodan aikana. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto

Alueellisten vastuumuseoiden arkeologit neuvovat ilmoittajaa ja tarkastavat kohteita

Kulttuuriympäristötehtäviä hoitavat maakunnissa alueelliset vastuumuseot. Jokaisessa vastuumuseossa työskentelee vähintään yksi arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija. Museoiden arkeologit osallistuvat omalta toimialueeltaan ilmoitettujen löytöpaikkojen ja jäännösten arviointiin, tekevät tarvittaessa maastossa tarkastuksia ja tallentavat kohteiden tietoja Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin.

Ilmoittajan on aina hyvä ottaa yhteyttä oman maakuntansa vastuumuseon arkeologiin, joka opastaa ja neuvoo havaintojen arvioinnissa ja tunnistamisessa. Arkeologiset esinelöydöt tulee muinaismuistolain (295/1963) mukaan toimittaa Museovirastoon, joka arvioi löytöjen luonteen ja päättää niiden ottamisesta kokoelmiin.

Lisätietoja

Ilmoituspalvelu Ilppari: www.kyppi.fi/ilppari

Museoviraston arkeologiset kokoelmat

Kulttuuriympäristötehtäviä hoitavat alueelliset vastuumuseot

Oppaita ja ohjeita arkeologisen kulttuuriperinnön harrastajille

Yhteystiedot medialle

Arkeologiset esinelöydöt:
Sami Raninen sami.raninen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6149
Ville Rohiola, ville.rohiola@museovirasto.fi, p. 0295 33 6099, SuALT-projekti

Vedenalaiset kohteet:
Maija Matikka maija.matikka@museovirasto.fi, p. 0295 33 6284

Maalla sijaitsevat arkeologiset kohteet:
Alueellisen vastuumuseon arkeologi – ks. museoiden yhteystiedot toimialueittain