Elävä perintö

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019

,

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11.–5.12.2019. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta. Nyt uusia tahoja kannustetaan mukaan esittämään kohteita kansalliseen luetteloon.

Kansallisessa luettelossa ovat edustettuna seuraavat aihealueet:

  • juhlat ja tavat
  • esittävät taiteet
  • musiikki ja tanssi
  • suullinen perinne
  • käsityötaidot
  • ruokaperinteet
  • pelit ja leikit
  • luonto ja maailmankaikkeus.

Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä näillä aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.

Kansallista luetteloa kootaan osana Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Unescon sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä.

Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Myös muilla elävän perinnön aloilla toimivilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida sähköisesti kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.

Lisätietoa sekä haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11.–5.12.2019 https://wiki.aineetonkulttuuri...

Lisätietoja:
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017
Mirva Mattila, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila@minedu.fi, puh. 0295 33 0269

Muualla verkossa