Kulttuurimeijeri Alli Ikonen small
Kulttuurimeijeri ry:n dokumentaaris-taiteellisessa näyttelyhankkeessa selvitettiin ja tehtiin näkyväksi Teijon vanhan kivimeijerin historiaa. Kuvassa alkuperäinen kampaamotuoli sekä osa näyttelytilasta. Kuva: Alli Ikonen

Museovirasto avasi haettavaksi avustuksen yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

,

Nyt kolmattatoista kertaa jaettavalla avustuksella vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustusta haetaan valtionavustusten uuden järjestelmän, Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 15.3.2023 alkaen. Avustusten hakuaika päättyy 28.4.2023 klo 15.00.

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvällä avustuksella vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Vuonna 2022 avustusta myönnettiin 75 080 euroa 13 eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle eri puolilla maata. Avustuksella tuettiin muun muassa pellavaperinteen elvyttämistä, luovutetun Karjalan esineistä kertovaa verkkonäyttelyä, 1800- ja 1900-luvun vaihteen Turun virtuaalimuseosivustoa ja dokumentaaris-taiteellista tutkimustyötä Teijon meijeristä.

”Avustushaussa painotamme hankkeita, joissa erilaiset yhteisöt pääsevät osallistumaan ja kehittämään uudenlaisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken. Hankkeiden tulosten monipuolinen levittäminen ja niistä viestiminen on myös tärkeää”, Museoviraston erikoisasiantuntija Eija Liukkonen sanoo.

Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustuksen tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Uusi Haeavustuksia.fi-palvelu parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä

Avustusta yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin haetaan nyt ensimmäistä kertaa uuden valtionavustusten järjestelmän, Haeavustuksia.fi-palvelun, kautta. Palvelu kokoaa eri valtionapuviranomaisten valtionavustushaut yhteen paikkaan.

Järjestelmä ja valtionavustusten toimintamalli on luotu laajassa, poikkihallinnollisessa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, ja sekä mallia että järjestelmää kehitetään edelleen käyttäjien palautteen pohjalta. Uusi järjestelmä ja toimintamalli parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja lisäävät sen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Avustusten hakeminen ja myöntäminen yhdessä järjestelmässä tekee valtionavustustoiminnan käytännöistä yhdenmukaisempia.

Museoviraston jakamia avustuksia esimerkiksi rakennusten entistämiseen, liikenteen kulttuuriperintöön sekä museoiden toimintaan avautuu haettavaksi uudestaan vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa. Jokaisen avustustyypin osalta tiedotetaan erikseen sen hakutavasta.