Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakeminen

Museovirasto avaa huhtikuussa 2020 aiehaun, johon on mahdollista ilmoittautua 10.8.2020 klo 16 mennessä. Kiinnostuneiden toimijoiden tulee vastata aiehaun kysymyksiin, joista valitaan 1–2 ehdotusta varsinaiseen hakuun.

  1. Museovirasto avaa aiehaun huhtikuussa 2020.
  2. Aiehakemuslomakkeiden tulee olla Museovirastossa viimeistään 10.8.2020.
  3. Museovirasto ja kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen 1-2 kohteesta.
  4. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee 1-2 kohdetta, joiden hakemusta voidaan alkaa valmistella.
  5. Lopullinen hakemus tulee lähettää Museovirastolle kommentoitavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
  6. Museovirasto toimittaa hakemuslomakkeet komissiolle 1.3.2021.

Museovirasto järjesti hakuun liittyen webinaarin 6.5.2020 klo 13–15. Webinaarissa opastetaan aiehakemuksen tekemisessä sekä käydään läpi hakuprosessia.

Tällä itsearviointilomakkeella voit testata, täyttääkö kohteesi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kriteerit sekä resurssivaatimukset hakemusta varten, ja missä voisi vielä parantaa ennen mahdollista aiehakuun osallistumista.

Itsearviointilomake EHL

Euroopan komission ohje kulttuuriperintötunnusta hakeville

Hakuopas EHL

Nämä tarkentavat ohjeet koskevat vuoden 2021 hakua Suomessa. Aiehakuun liittyvä kysymykset löytyvät dokumentin lopusta.

Ohje EHL-hakuun 2021