Hae avustusta

Sivun sisällysluettelo
Hoyryveturi Sohvi Minkion Asemalla. Kuvaaja: Hannu Matikka
Höyryveturi Sohvi Minkiön asemalla

Hae avustusta

Hakemukset lähetetään Museovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelussa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen liitteineen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen

Asiointipalvelussa voi samanaikaisesti olla avoinna useita eri avustushakuja. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus jätetään oikeaan hakuun!

Asiointipalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversioilla

 • Internet Explorer (IE), versiot 11
 • Mozilla Firefox (FF), versio 52 tai uudempi
 • Mac Safari, versio 10 tai uudempi
 • Google Chrome, versio 70 tai uudempi

Yhteyden aikakatkaisu

Käyttämätön yhteys katkeaa 30 minuutin kuluttua. Tallenna täyttämäsi tiedot säännöllisesti. Tallentamasi tiedot säilyvät katkosta huolimatta. Voit palata täydentämään hakemustasi aina hakuajan päättymiseen saakka.

Keskeneräinen hakemuksesi löytyy klikkaamalla päävalikosta kohta Omat hakemukset ja sieltä kohta Keskeneräiset.

Suostumus sähköiseen asiointiin

Ennen hakemuksen lähettämistä järjestelmä pyytää sinua ruksaamaan kohdan Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Suostumus tarkoittaa sitä, että lähettämästäsi hakemuksesta annettu päätös toimitetaan sinulle asiointijärjestelmään. Saat päätöksen saapumisesta sähköposti-ilmoituksen.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointipalveluun alla olevasta linkistä

KIRJAUDU ASIOINTIPALVELUUN

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse tai tuoda Museovirastoon. Hakemuksen tulee sisältää

 • hakijan tiedot (nimi ja osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä pankkitili IBAN muodossa)
 • kuvaus kohteesta ja sen historiasta sekä korjaustarpeesta
 • hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä haettavan avustuksen määrä
 • suunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen toimijat sekä milloin ja miten restaurointityöt tehdään
 • yksi valokuva kohteesta nykykunnossa ja kaksi valokuvaa osasta tai rakenteesta, johon avustusta haetaan.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki, ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.

The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki
The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki